Hỗ trợ

Liên kết website

HOTLINEFacebook

Tin tức hoạt động

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

(03/02/2016)

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và thông qua Nghị quyết
 
đường dẫn đọc file Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 
/uploads/nghi quyet.pdf 

Hóa đơn điện tử (áp dụng từ 01/06/2016)Giờ tàu - giá véMua vé tàu hỏaThư mời mở đại lý tàu hỏaThị trường chứng khoán