Hỗ trợ

Liên kết website

FacebookHOTLINE

Tin tức hoạt động

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

(20/01/2016)

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội gồm 05 người:

1- Ông Nguyễn Phú Cường

2- Ông Nguyễn Viết Hiệp

3-  Ông Trần Quốc Đạt

4-  Ông Đỗ Văn Hoan

5-  Ông Lê Minh Tuấn

Ông Nguyễn Phú Cường được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người:

1- Bà Trẩn Thị Tú Anh

2- Ông Dương Văn Hoàng

3- Bà Vũ Thị Yên

 Bà Trẩn Thị Tú Anh được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% nhất trí.

Một số hình ảnh Đại Hội:​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mua vé tàu hỏaGiờ tàu - giá véThị trường chứng khoánThư mời mở đại lý tàu hỏaHóa đơn điện tử (áp dụng từ 01/06/2016)