Hỗ trợ

Liên kết website

HOTLINEFacebook

Thông tin cổ đông

Thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng - (14/06/2016)

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

Triển khai quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội - (01/06/2016)

Thực hiện Nghị quyết số 07-16/NQ-HĐTV ngày 28/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Quyết định số 639/QĐ-ĐS ngày 11/5/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử ông Trần Thế Hùng Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, làm Người đại diện 35% phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kể từ ngày 15/5/2016.

Nghi quyết 02-NQ/VTHN - (01/06/2016)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội ngày 13/05/2016 - (01/06/2016)

Ngày 13 tháng 05 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã triển khai Nghị quyết số 04-16/NQ-HĐQT.

Thư mời mở đại lý tàu hỏaMua vé tàu hỏaThị trường chứng khoánGiờ tàu - giá véHóa đơn điện tử (áp dụng từ 01/06/2016)