Hỗ trợ

Liên kết website

HOTLINEFacebook

Thông tin cổ đông

Hướng dẫn cổ đông thực hiện lưu ký và giao dịch cổ phiếu - (09/08/2016)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông trong quá trình quản lý và chuyển nhượng cổ phiếu trong tương lai, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội xin gửi tới Quý Cổ đông tài liệu hướng dẫn lưu ký và giao dịch cổ phiếu. Quý cổ đông vui lòng xem hướng dẫn và các biểu mẫu dưới đây:

Thị trường chứng khoánMua vé tàu hỏaHóa đơn điện tử (áp dụng từ 01/06/2016)Thư mời mở đại lý tàu hỏaGiờ tàu - giá vé